Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική Δίνουμε Λύση στα Πεταχτά Αυτιά

Τα αφεστώτα ώτα – πεταχτά αυτιά – είναι μια δυσμορφία του πτερυγίου του αυτιού το οποίο αποκλίνει – προεξέχει από το κεφάλι περισσότερο από το φυσιολογικό.

Η δυσμορφία αυτή δεν επηρεάζει την ακοή του ατόμου επηρεάζει όμως σημαντικά την ψυχική του υγεία.

Αφεστώτα ώτα εμφανίζονται σε ένα 5% του πληθυσμού και οφείλονται σε κληρονομικούς παράγοντες. Ανακαλύπτονται αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού, το δε σχήμα και η θέση των πτερυγίων δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, ενώ το μέγεθος οριστικοποιείται σε ηλικία 5-6 χρόνων. Καλό είναι επομένως τα παιδιά να χειρουργούνται στην ηλικία των 5-6 ετών πριν την έναρξη της σχολικής ζωής ώστε να αποφύγουν τα σχόλια που θα μπορούσαν να τραυματίσουν ανεπανόρθωτα τον ψυχισμό τους. Οι ενήλικες μπορούν να χειρουργηθούν όποτε εκείνοι αποφασίσουν να απαλλαγούν οριστικά από τη δυσμορφία και να κοιτούν πλέον στον καθρέφτη με διαφορετική ψυχολογία.

Η επέμβαση κατά την οποία αντιμετωπίζονται τα αφεστώτα ώτα λέγεται ωτοπλαστική. Γίνεται με τοπική νάρκωση, ο ασθενής συνεργάζεται με τον ιατρό και βλέπει αμέσως το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την επέμβαση τοποθετείται ελαστικός επίδεσμος που καλύπτει και τα δύο αυτιά και αφαιρείται την 5η μέρα. Την 7η ημέρα αφαιρούνται τα ράμματα. Μετά την αφαίρεση του επιδέσμου ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην δουλειά του ή στο σχολείο αν πρόκειται για παιδί.
Η επέμβαση είναι ανώδυνη, απόλυτα επιτυχής χωρίς κανένα ποσοστό αποτυχίας όταν πραγματοποιείται σωστά από τον ειδικό ιατρό. Ειδικός δε είναι ο ιατρός ο οποίος γνωρίζει άριστα την ανατομία της περιοχής του πτερυγίου του ωτός στα πλαίσια τη ειδικότητας της ωτορινολαρυγγολογίας και έχει εξειδικευθεί στην πλαστική χειρουργική προσώπου.