Η κορυφή της ρινός: διόρθωση της τετράγωνης κορυφής με τη Λειτουργική Ρινοπλαστική

Στη Ρινοπλαστική, η διόρθωση της ΚΟΡΥΦΗΣ είναι το ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ πρόβλημα στην επίλυσή του. Συχνά λέγεται μεταξύ των Ρινοχειρουργών ότι: «Κατέχει τη Ρινοπλαστική, όποιος γνωρίζει τη διόρθωση της κορυφής.» Στο συγκεκριμένο περιστατικό, παρατηρείται τετράγωνη κορυφή δίκην κουτιού (BOXY TIP). Ακολουθήθηκε η τεχνική Goldman, η οποία μπορεί

  • να αυξομειώσει το ύψος της κορυφής και
  • να τη λεπτύνει στο βαθμό που είναι επιθυμητό.

Είναι μια μέθοδος δύσκολη, επικίνδυνη σε λάθος χέρια και απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. Όμως, στα χέρια του έμπειρου Ρινοχειρουργού, προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στη συγκεκριμένη ασθενή, εκτός από τη

  • διόρθωση της κορυφής, έχει γίνει και
  • ευθειασμός του ρινικού διαφράγματος &
  • διόρθωση των κογχών, για την
  • αποκατάσταση της ρινικής αναπνοής.

Ο ιατρός Αθανάσιος Σκούρας

…γεννήθηκε στο Μοναστηράκι Αργολίδας. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Άργους το 1973 και εισήχθη στην Στρατιωτική Ιατρική Σχολή με σειρά κατάταξης «πρώτος».Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 1979 και ορκίστηκε Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού.
Ρινοπλαστική

Εάν θέλει κάποιος να μάθει πώς η χειρουργική επέμβαση στην μύτη βελτιώνει την εμφάνιση, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την υγεία πρέπει να ξέρει τι είναι ρινοπλαστική και τι να περιμένει από αυτή.

Ωτοπλαστική

Τα αφεστώτα ώτα – πεταχτά αυτιά – είναι μια δυσμορφία του πτερυγίου του αυτιού το οποίο αποκλίνει – προεξέχει από το κεφάλι περισσότερο από το φυσιολογικό.

 

Μιλήστε σήμερα με τον γιατρό